YKS DESTEĞİ BAŞVURU FORMU

 KVKK Aydınlatma Metni'ni Okudum, Onaylıyorum.